دانشکده صنایع غذایی

 مهندسی مواد و طراحی صنایع غذاییرشته مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی برای اولین بار در کشور در دانشکده صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1387 راه اندازی شد. در سال 1390 مقطع کارشناسی ارشد ودر سال 1391 مقطع دکتری نیز راه اندازی گردید. هم اکنون حدود 120 نفر در مقطع کارشناسی، 15 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 2 نفر در مقطع دکتری در این گروه مشغول به تحصیل می باشند.

مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی به مجموعه ای از علوم و فنون اطلاق می شود که خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی مواد اولیه صنایع غذایی اعم از گیاهی، دامی و دریایی را از لحاظ تبدیل و نگهداری مورد بررسی قرار داده و نسبت به تعیین خصوصیات مهندسی مواد غذایی اقدام کرده و از این خصوصیات در طراحی دستگاه ها و خطوط تولید صنایع غذایی استفاده می نمایند. هدف از این رشته، تربیت کارشناسانی است که با تکیه بر معلومات و اندوخته های علمی خود بتوانند طراحی واحدهای صنایع غذایی را به عهده گرفته و در برنامه ریزی و ایجاد واحد های تولیدی صنایع غذایی در مناطق کشاورزی- صنعتی کمک نمایند. همچنین، در امور آموزشی و تحقیقاتی این رشته همکاری نموده و به عنوان مسئول فنی، مسئول واحد های تولیدی صنایع غذایی و یا واحد های طراحی ماشین ها و کارخانجات صنایع غذایی و مدیریت آن ها انجام وظیفه نمایند. اعضای هیات علمی
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
پست الکترونیک             
سید مهدی جعفری
دانشیار smjafari@gau.ac.ir
مهدی کاشانی نژاد
 استاد kashani@gau.ac.ir
امان محمد ضیایی فر دانشیار ziaiifar@gau.ac.ir
حبیب الله میرزایی   دانشیار

mirzaie@gau.ac.ir
رشته ها
 نام رشته
 مقطع  سال شروع برگزاری
مهندسی مواد وطراحی صنایع غذایی
کارشناسی
1387
مهندسی مواد وطراحی صنایع غذایی
کارشناسی ارشد
1390
مهندسی مواد وطراحی صنایع غذایی
دکتری
1391

8157 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

سخن روز

خدايا به تو پناه ميبرم از اين كه باطل را بر حق ترجيح دهم.

امام سجاد (ع)

جستجو
ورود به سایت
صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

صنایع غذایی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو