آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی

  *****   آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی ***** *****   لیست امکانات موجود: اینکوباتور معمولی و یخچال دار ترازو دیجیتال با دقت 0/001 اینکوباتور یخچال دار شیکردار هود میکروبی و لامینار اتوکلاو 25 و 75 لیتری مایکروویو خانگی دوو استوماچر سیرکولاتور سانتریفیوژ معمولی ست کامل سمپلر الکتروفورز افقی بن ماري pH متر آون  

آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی

لیست تجهیزات آزمایشگاهی دانشکده

*****   «لیست تجهیزات موجود در مجموعه آزمایشگاه های صنایع غذایی» *****   شماره نام دستگاه مدل کمپانی کشور سازنده توضیحات 1 اولتراسونیک UP200S   2 هموژنایزر 3 ویسکومتر (Lv DV-II) & (Rv DV-II) Brookfield آمریکا 4 میکروسکوپ نوری 3 عدد ایران 5 میکروسکوپ دوربین دار 6 سانتریفیوژ آلمان 7 سانتریفوژ ژربر 8 سانتریفیوژ یخچال […]

لیست تجهیزات آزمایشگاهی دانشکده

آزمایشگاه شیمی و تجزیه مواد غذایی

  *****   آزمایشگاه شیمی و تجزیه مواد غذایی *****   ***** لیست امکانات موجود: ترازو دیجیتال با دقت 0/001 و 0/0001 سانتریفیوژ معمولی با دور 6000 دستگاه اندازه گیری  (aw) روتاری اواپراتور تحت خلأ شیکر رومیزی ارلن و لوله اسپکتوفتومتر (UV-VIS) سانتریفیوژ یخچال دار تقطیر و هضم کلدال هیتر و شوف بالن رفراکتومتر رومیزی […]

آزمایشگاه شیمی و تجزیه مواد غذایی