لیست تجهیزات آزمایشگاهی دانشکده

*****

 

«لیست تجهیزات
موجود در مجموعه آزمایشگاه های صنایع غذایی
»

*****

 

شماره

نام
دستگاه

مدل

کمپانی

کشور
سازنده

توضیحات

1

اولتراسونیک

UP200S

 

2

هموژنایزر

3

ویسکومتر

(Lv DV-II) & (Rv DV-II)

Brookfield

آمریکا

4

میکروسکوپ
نوری

3
عدد

ایران

5

میکروسکوپ
دوربین دار

6

سانتریفیوژ

آلمان

7

سانتریفوژ
ژربر

8

سانتریفیوژ
یخچال دار

9

اینکوباتور

2
عدد

ایران

10

اینکوباتور
یخچالدار

5
عدد

ایران

11

اینکوباتور
شیکردار یخچالدار

کره

12

حمام
سیرکولاتور

آمریکا

13

Freeze Dryer

Operon

کره
جنوبی

14

ژرمیناتور

ایران

15

روتاری
اواپراتور
(تحت خلأ)

RV Basic

IKA

آلمان

 

16

اسپکتروفتومتر

LTD T80

PG Instruments

انگلستان

17

آون
تحت خلاء

MEMERT

آلمان

18

PCR

19

بن ماری

10 لیتری

MEMERT

المان

20

بن ماری

14 لیتری

MEMERT

آلمان

21

بن ماری

10 لیتری

ایران

3 عدد

22

PH متر

KNICK

آلمان

23

PH متر

BEL

ایتالیا

24

PH متر

ایران

4 عدد

25

اتوکلاو

25 lit

ایرانی

26

اتوکلاو

75 lit

ایرانی

27

ترازوی دیجیتالی حساس

دقت 0/01

A&D

ژاپن

 2 عدد

28

ترازوی دیجیتالی حساس

دقت 0/01

Sartorius

آلمان

29

ترازوی دیجیتالی حساس

دقت 0/001

Sartorius

آلمان

2 عدد

30

ترازوی دیجیتالی حساس

دقت 0/0001

Sartorius

آلمان

31

آون

50 لیتری

MEMERT

آلمان

32

آون

70 لیتری

MEMERT

آلمان

2 عدد

33

آون

120 لیتری

MEMERT

آلمان

34

آون

200 لیتری

ایران

35

هات پلیت استیرر دار

ایران

10 عدد

36

آسیاب آزمایشگاهی

ایران

 2 عدد

37

پلاریمتر آنالوگ

KRÜSS

آلمان

38

فر الکتریکی

39

فر تمام دیجیتال

Leto+

چین

40

مایکروویو خانگی دوو

Daewoo

کره

41

پایلوت اولترافیلتراسیون

42

آب میوه گیری (3
in 1
)

Toshiba

ژاپن

43

آب میوه گیری (3
in 1
)

پارس
خزر

ایران

44

هضم
و تقطیر کجدال

Behr

آلمان

45

استوماچرسیرکولار

46

کلنی
کانتر

ایران

47

بسته
بندی وکیوم

Henkelman

آلمان

48

کوره

2 عدد

ایران

49

کوره

آلمان

50

aw متر

novasina

سوئیس